test

Wszystkie branże

Funkcjonariusz

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Funkcjonariusz

Znalezionych ogłoszeń: 194
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Starszy Specjalista
... Przewodniczenie pracom komisji ustalajacych przyczyny oraz okoliczności wypadków funkcjonariuszy KMP w Krakowie, Koordynowanie pracy Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy ... lowanie warunków służby/pracy oraz zasad przestrzegania przepisów bhp przez funkcjonariuszy i pracowników, Udział w realizacji analizy i oceny ryzyka zawodowego, identyfikac ...
Kraków
19 mar
Starszy inspektor
... ania i cofnięcia prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy; 7. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dot. uprawnień policjantów pobierających ... anie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego lub budowy domu jednorodzinnego przez funkcjonariuszy; 9. Prowadzenie rejestrów decyzji i kart mieszkania funkcjonariuszy pobierających równoważnik pieniężny za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz o ...
Polska
16 mar
Inspektor
... e ewidencji i niezwłoczne przekazywanie do docelowych komórek, sporządzonych przez funkcjonariuszy Wydziału wszelkich druków rejestracji kryminalnej i procesowej. Rejestrowanie wpł ... onych. Prowadzenie ewidencji i wykazów urlopów wypoczynkowych i dodatkowych funkcjonariuszy Zespołu Dochodzeniowo - Śledczego Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jele ...
Jelenia Góra
15 mar
Starszy referent
... stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym (SEWIK).Rozliczanie protokołami zdawczo-odbiorczymi funkcjonariuszy i pracowników Policji Wydziału Ruchu Drogowego zwalniających się lub przenoszącyc ...
Górki Piaseczne
14 mar
Starszy Referent
... raz Kartoteka Absencyjna; Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i ewidencji urlopowej funkcjonariuszy wydziału; Redagowanie i sporządzanie pism; Obsługa urządzeń biurowych; Dbałość o estetyk ...
Polska
14 mar
Stróż
... Wykształcenie: średnie; mile widziani emerytowani policjanci lub funkcjonariusze służby więziennej; mile widziany kurs pracownika ochrony I stopnia; wymagane dobre warun ...
Polska
13 mar
Inspektor
... magania niezbędne: znajomość ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej S ...
Polska
12 mar
Inspektor
... sporządzanie list wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych; Naliczanie i sporządzanie lis ... ym władzom; Sporządzanie i wystawianie dokumentów podatkowych /PIT-11/ dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fiz ...
Polska
11 mar
Referent
... elaryjną i zasadami związanymi z przekazaniem akt do archiwum Prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników komórki Przyjmowanie, rejestracja i obsługa wniosków ...
Polska
8 mar
Referent
... es zadań Prowadzenie kancelarii oddziału Prowadzenie spraw osobowych pracowników i funkcjonariuszy celno-skarbowych Prowadzenie statystyk i sprawozdawczości Prowadzenie gospodarki materia ...
Polska
8 mar
Funkcjonariusz
Zakres obowiązkówWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Sławomir , [email protected] ...
Polska
6 mar
Starszy ekspert skarbowy
... zowanych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez innych pracowników i funkcjonariuszy Działu Dochodzeniowo-Śledczego, Wprowadzanie i aktualizowanie danych w wykorzystywanych ...
Polska
1 mar
Starszy referent
... espolu, ich ewidencjonowanie oraz wysyłanie dokumentów niejawnych nadawanych przez funkcjonariuszy KP za pośrednictwem Zespołu ds. OIN KMP w Białej Podlaskiej, prowadzenie wykazów ...
Polska
27 lut
Starszy Referent
... wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników cywilnych oraz uposażeń funkcjonariuszy, prowadzenie kartotek wynagrodzeń/uposażeń pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz kart zasiłkowych w sposób czytelny i przejrzysty, dokonywanie comiesięcznych ... odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych itd. dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, przygotowywanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, zajęć są ...
Polska
27 lut
Starszy referent
... sko, usuwanie awarii stanowisk komputerowych typu: ODN I SNP PSI/KCIK w celu umożliwienia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przetwarzania i wytwarzania stosownej dokumentacji niejawnej. W ...
Polska
27 lut
Starszy Referent
... sko, usuwanie awarii stanowisk komputerowych typu: ODN I SNP PSI/KCIK w celu umożliwienia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym przetwarzania i wytwarzania stosownej dokumentacji niejawnej. ...
Polska
27 lut
Starszy referent
... wynagrodzeń i zasiłków chorobowych dla pracowników cywilnych oraz uposażeń funkcjonariuszy, prowadzenie kartotek wynagrodzeń/uposażeń pracowników cywilnych i funkcjonariuszy oraz kart zasiłkowych w sposób czytelny i przejrzysty, dokonywanie comiesięcznych ... odpraw emerytalno-rentowych, odpraw pośmiertnych itd. dla pracowników cywilnych i funkcjonariuszy, przygotowywanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń i uposażeń, zajęć są ...
Polska
27 lut
PRACA DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY POLICJI
... Emerytowanych Funkcjonariuszy Policji zatrudnimy na Umowę o Pracę ze stałym wynagrodzeniem plus wynagrodzenie prowizyj ...
Łódź
26 lut
Inspektor
... działu, rejestruje akty prawne wydawane przez uprawnione organy i zapoznaje z ich treścią funkcjonariuszy, kompletuje i przedkłada korespondencję do dekretacji i podpisu Naczelnika Wydziału, prowadzi ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, archiwizuje sprawy ostatecznie zakończone, sporządza spisy akt przek ...
Polska
25 lut
Starszy aprobant
... eńz tego tytułu bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz ich rodzin bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o emeryturach ...
Polska
23 lut
Inspektor
... działu, rejestruje akty prawne wydawane przez uprawnione organy i zapoznaje z ich treścią funkcjonariuszy, kompletuje i przedkłada korespondencję do dekretacji i podpisu Naczelnika Wydziału, prowadzi ewidencję urlopów oraz zwolnień lekarskich funkcjonariuszy Wydziału Prewencji, archiwizuje sprawy ostatecznie zakończone, sporządza spisy akt przek ...
Polska
23 lut
Starszy Aprobant
... nia niezbędne: bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz ich rodzin bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o emeryturach ...
Polska
22 lut
Kierownik kancelarii tajnej
... ada i rozlicza pracowników z realizacji powierzonych im zadań; Udziela instruktażu funkcjonariuszom i pracownikom z zakresu sposobu przetwarzania i ochrony informacji niejawnych; Nadzoruj ...
Polska
18 lut
Kierownik kancelarii tajnej
... ada i rozlicza pracowników z realizacji powierzonych im zadań; Udziela instruktażu funkcjonariuszom i pracownikom z zakresu sposobu przetwarzania i ochrony informacji niejawnych; Nadzoruj ...
Polska
18 lut
Funkcjonariusz służby więziennej
Zakres obowiązkówZAKŁAD KARNY WE WRONKACH, , [email protected] ...
Polska
16 lut
Kierownik oddziału
... e i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa; http://www.praca.pl/kierownik-oddzialu_1916491.h ...
Polska
15 lut
Asystent
... lne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzin znajom ...
Polska
15 lut
Inspektor (ds. Dokumentacji kadrowej funkcjonariuszy) w Referacie ds. Funkcjonariuszy Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia
Zakres obowiązkówkontakt przez PUP, , . ...
Polska
14 lut
Referent
... pomaganie pracowników komórki kadrowej w realizacji zadań z zakresu obsługi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w sprawach osobowychplanowanie, organizowanie i uczestniczeni ... realizacja polityki dot. funduszu socjalnego dla byłych pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSPdoraźne zastępstwo kierownika komórki organizacyjnej podczas jego nieobecności ...
Polska
11 lut
Referent
... pomaganie pracowników komórki kadrowej w realizacji zadań z zakresu obsługi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w sprawach osobowych planowanie, organizowanie i uczestniczen ... realizacja polityki dot. funduszu socjalnego dla byłych pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP doraźne zastępstwo kierownika komórki organizacyjnej podczas jego nieobecnośc ...
Polska
11 lut
Referent
... pomaganie pracowników komórki kadrowej w realizacji zadań z zakresu obsługi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w sprawach osobowych planowanie, organizowanie i uczestniczen ... realizacja polityki dot. funduszu socjalnego dla byłych pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy PSP doraźne zastępstwo kierownika komórki organizacyjnej podczas jego nieobecnośc ...
Polska
10 lut
Strażnik działu ochrony
... Funkcjonariusz służby więziennej. ...
Polska
8 lut
Referent
... dzenie spraw związanych z likwidacją towarów z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściw ...
Polska
8 lut
Inspektor
... yka angielskiego na poziomie B1; znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o odpowiedzialności funkcjonariusza publicznego za rażące naruszenie prawa. http://www.praca.pl/inspektor_1912087.htmlPolska ...
Polska
7 lut
Inspektor
... sporządzanie list wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych; Naliczanie i sporządzanie lis ... ym władzom; Sporządzanie i wystawianie dokumentów podatkowych /PIT-11/ dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fiz ...
Polska
6 lut
Inspektor
... sporządzanie list wypłat uposażeń wraz z dodatkami oraz innych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy przydzielonych jednostek i komórek organizacyjnych; Naliczanie i sporządzanie lis ... ym władzom; Sporządzanie i wystawianie dokumentów podatkowych /PIT-11/ dotyczących funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu rozliczenia podatku dochodowego od osób fiz ...
Polska
6 lut
Starszy Referent
... ń wykonywanych na stanowisku pracy: Prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz funkcjonariuszy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań Współpraca z organizacjami związk ... świadczeń socjalnych, związkach zawodowych, rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i ich rodzin znajomość przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowe ...
Polska
4 lut
Starszy specjalista
... enie niezbędnych sprawozdań i analiz. prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, Warunki pracy Praca biurowa w systemie codziennym w godz ...
Polska
2 lut
Inspektor
... entów zewnętrznych,- praca w terenie (prowadzenie szkoleń dla pracowników i funkcjonariuszy Policji). Zakres zadań koordynacja zadań realizowanych przez pracowników w Komend ... ach Miejskich i Powiatowych woj. pomorskiego związanych z prawidłową rejestracją absencji funkcjonariuszy Policji w module KADRA SWOP, prowadzenie ewidencji urlopowej kadry kierowniczej KWP w Gd ...
Polska
30 sty
Inspektor
... ach Miejskich i Powiatowych woj. pomorskiego związanych z prawidłową rejestracją absencji funkcjonariuszy Policji w module KADRA SWOP, prowadzenie ewidencji urlopowej kadry kierowniczej KWP w Gd ... iego, samodzielne sporządzanie dokumentacji stanowiącej podstawę do potrąceń z uposażenia funkcjonariuszy, tworzenie nowych procedur z zakresu problematyki absencyjnej oraz urlopowej funkcjonariuszy, ustalanie uprawnień urlopowych nowoprzyjętym funkcjonariuszom Policji, permamentne aktualizowanie Systemu Wspomagania Obsługi Policji, samodzielne op ...
Polska
30 sty

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Funkcjonariusz

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (4)
kujawsko-pomorskie (8)
lubelskie (12)
lubuskie (7)
łódzkie (4)
małopolskie (18)
mazowieckie (31)
opolskie (25)
podkarpackie (3)
podlaskie (5)
pomorskie (13)
śląskie (8)
świętokrzyskie (2)
warmińsko-mazurskie (9)
wielkopolskie (3)
zachodniopomorskie (3)

Wybierz zawód

Adwokat (362)
Agronom (29)
Ajent (96)
Aktor (78)
Analityk (2150)
Aplikant (1568)
Asystentka (9615)
Audytor (775)
Bankier (275)
Barista (1613)
Betoniarz (615)
Blacharz (1007)
Bosman (26)
Brygadzista (1340)
Cieśla (2573)
Copywriter (307)
Doradca (51111)
Dostawca (6346)
Dozorca (270)
Drwal (90)
Dyrektor (6843)
Ekspedient (708)
Elektryk (9068)
Fakturzystka (6227)
Fryzjer (1143)
Geodeta (174)
Glazurnik (908)
Gospodyni (71)
Grafik (25295)
Grafik DTP (113)
Hostessa (538)
Hotelarz (29)
Hydraulik (4082)
Informatyk (2090)
Inkasent (60)
Inspektor (4836)
Kelner (3515)
Kierowca (18979)
Kierowca B (435)
Kierowca C+E (6051)
Komornik (508)
Księgowy (33872)
Kucharz (3405)
Kurator (186)
Kurier (3305)
Lakiernik (1096)
Lekarz (2579)
Lektor (2701)
Listonosz (447)
Logistyk (6958)
Magazynier (10487)
Malarz (1611)
Manager (14225)
Mediator (45)
Model (3074)
Monter (8597)
Murarz (2082)
Nauczyciel (4675)
Niania (1924)
Ochroniarz (18533)
Ogrodnik (473)
Pedagog (2834)
Piekarz (622)
Pokojówka (1097)
Prawnik (733)
Programista (2305)
Radca Prawny (1796)
Referent (2913)
Sekretarka (734)
Spawacz (6209)
Stolarz (3239)
Team Leader (1568)
Tokarz (688)
Tynkarz (751)
Web Design (151)
Wychowawca (1094)
Zbrojarz (1647)
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 najlepszyfachowiec.pl | regulamin