test

Wszystkie branże

Funkcjonariusz

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Funkcjonariusz

Znalezionych ogłoszeń: 157
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Starszy referent
... orespondencyjnych, rejestrowanie i doręczanie przesyłek zainteresowanym komórkom i funkcjonariuszomprowadzenie skorowidzów imiennych do dzienników korespondencyjnychredagowa ...
Warszawa
31.12.2017
Podreferendarz - Sekretariat Komendanta Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej
... –rozpoznawczej i działań prewencyjnych wykonywanych również we współpracy z funkcjonariuszami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Kolei lub Straży Miejs ...
Polska
27.12.2017
Funkcjonariusz
... wania Dane pracodawcy Numer oferty: Oferta ważna: od 2017-12-20 do 2018-01-18 Stanowisko: Funkcjonariusz . . Miejsce pracy: Kętrzyn (powiat kętrzyński, gmina Kętrzyn, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE) Ilość miejsc: 1 Zakres obowiązków: PROWADZENIE SZKOLENIA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ Wykształcenie: szczegóły www.cs.strazgraniczna.pl Inne wymagani ...
Kętrzyn
20.12.2017
Funkcjonariusz Straży Granicznej
... Nr OfPr/17/417 Stanowisko: Funkcjonariusz Straży Granicznej Ważna od: 2017-12-20 Ważna do: 2018-01-19 Szczegóły dotyczące of ...
Kętrzyn
20.12.2017
Inspektor
... serowanie dokumentów celem wykorzystania ich w dalszej pracy Komendanta, Zastępcy, funkcjonariuszy i pracowników Placówki.Prowadzenie terminarza spotkań i narad Komendanta o ...
Krynica
12.12.2017
Inspektor
... odności danych do wypełniania druku zeznania podatkowego PIT pracowników Policji i funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V; Sporządzanie list policjantów i pracownik&o ...
Warszawa
10.12.2017
Brzustów
... nie kwalifikacyjne na stanowisko młodszej pielęgniarki Ambulatorium z Izbą Chorych - etat funkcjonariusza.. Zdrowie i uroda. ...
Brzustów
09.12.2017
Starszy Inspektor
... Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: sporządzanie list uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz wykazów dodatkowych należności z tytułu innych świadczeń, prowadzenie ewidencji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych na kartach uposażeń i wynagrodzeń, naliczanie ...
Gdańsk
07.12.2017
Specjalista
... kazów Wydawanie i prolongata dokumentów osobistych (legitymacji służbowych) funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Organizowanie i koordynowanie ...
Kraków
06.12.2017
Inspektor wojewódzki
... z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Na stanowisku pracownik kontaktuje się z funkcjonariuszami Policji, Straży granicznej, ABW - w celu pozyskania informacji na temat cudzoziemc&oac ...
Biała
05.12.2017
Referent
... niowych pod kątem realizowanej polityki szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników i funkcjonariuszy, przygotowanie rocznego planu szkoleń regionalnych i jego realizacji, koordynacja szkole ... omie centralnym. Planowanie i efektywne zarządzanie budżetem w zakresie szkoleń i rozwoju funkcjonariuszy, monitorowanie wykorzystania budżetów szkoleniowych oraz rozliczanie kosztó ...
Opole
03.12.2017
Referent
... nnej jednostce organizacyjnej zajmuje się ewidencją pieczęci i stempli będących na stanie funkcjonariuszy komisariatu w celu właściwego ich rozdysponowania i przechowywania Warunki pracy Pra ...
Rydułtowy
02.12.2017
Od 160 zł za dzień pracy w obwodowej komisji wyborczej
... ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia,4. ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.Szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach członka komisji znajdz ...
Katowice
02.12.2017
Referent
... niowych pod kątem realizowanej polityki szkoleń i rozwoju zawodowego pracowników i funkcjonariuszy, przygotowanie rocznego planu szkoleń regionalnych i jego realizacji, koordynacja szkole ... omie centralnym. Planowanie i efektywne zarządzanie budżetem w zakresie szkoleń i rozwoju funkcjonariuszy, monitorowanie wykorzystania budżetów szkoleniowych oraz rozliczanie kosztó ...
Opole
02.12.2017
Referent
... sku pracy: Sporządzanie list wynagrodzeń, uposażeń oraz świadczeń dla pracowników/funkcjonariuszy. Rejestracja zwolnień lekarskich i prawidłowe naliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpie ... cznego. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń/uposażeń dla pracowników i funkcjonariuszy. Segregowanie, zabezpieczanie i przekazywanie dokumentów do archiwum. Prowadzenie ...
Kielce
30.11.2017
Samodzielny Referent
... iczanie delegacji pracowników Izby Administracji Skarbowej oraz pracowników/funkcjonariuszy podległych jednostek. Monitorowanie i analiza planu finansowego w ujęciu tradycyjnym i z ...
Kielce
30.11.2017
Kierownik oddziału
... bytu Cudzoziemców przez podległych pracowników oddziału współpraca z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, ABW w sprawach dotyczących cudzoziemców na terytori ...
Bydgoszcz
29.11.2017
Starszy referent
... wanie i pobieranie z Urzędu Pocztowego w Legnicy przesyłek poleconych i zwykłych, obsługa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Legnicy związaną z obiegiem dokumentacj ...
Legnica
28.11.2017
Inspektor
... odności danych do wypełniania druku zeznania podatkowego PIT pracowników Policji i funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V; Sporządzanie list policjantów i pracownik&o ...
Warszawa
28.11.2017
Kierownik Oddziału
... bytu Cudzoziemców przez podległych pracowników oddziału współpraca z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, ABW w sprawach dotyczących cudzoziemców na terytori ...
Bydgoszcz
28.11.2017
Starszy Referent
... wanie i pobieranie z Urzędu Pocztowego w Legnicy przesyłek poleconych i zwykłych, obsługa funkcjonariuszy i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Legnicy związaną z obiegiem dokumentacj ...
Legnica
28.11.2017
Kierownik oddziału
... bytu Cudzoziemców przez podległych pracowników oddziału współpraca z funkcjonariuszami Straży Granicznej, Policji, ABW w sprawach dotyczących cudzoziemców na terytori ...
Bydgoszcz
28.11.2017
Inspektor
... odności danych do wypełniania druku zeznania podatkowego PIT pracowników Policji i funkcjonariuszy Komendy Rejonowej Policji Warszawa V; Sporządzanie list policjantów i pracownik&o ...
Warszawa
28.11.2017
Funkcjonariusz – obszar Bezpieczeństwa Teleinfomatycznego
... Inna forma zatrudnienia - Funkcjonariusz – obszar Bezpieczeństwa Teleinfomatycznego projektowanie i ocenianie zabezpieczeń w syste ...
Warszawa
27.11.2017
Starszy Specjalista
... rodków europejskich oraz środków niepodlegających zwrotowi z pracownikami i funkcjonariuszami Policji koordynującymi, w celu efektywnego realizowania projektów tworzenie pro ...
Katowice
26.11.2017
Inspektor
... toalety) Zakres zadań Sporządzanie list płac i innych należności dla pracowników i funkcjonariuszy oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji; naliczenia i rozliczenia z ZUS, Urzędem Skar ...
Gorzów Wielkopolski
25.11.2017
Inspektor
... na stanowisku pracy: Sporządzanie list płac i innych należności dla pracowników i funkcjonariuszy oraz prowadzenie związanej z tym ewidencji; naliczenia i rozliczenia z ZUS, Urzędem Skar ...
Gorzów Wielkopolski
25.11.2017
Starszy księgowy
... architektoniczne Zakres zadań naliczanie uposażeń oraz innych świadczeń pieniężnych dot. funkcjonariuszy w celu prawidłowej wypłaty należności; sporządzanie listy płac na podstawie dokument&oac ... wo i ilościowo oraz przenoszenie ich do programu NBE w celu przelania należności na konta funkcjonariuszy; prowadzenie ewidencji i uzgadnianie wydatków w zakresie zryczałtowanego podatku ...
Krosno Odrzańskie
24.11.2017
Starszy Księgowy
... nywanych na stanowisku pracy: naliczanie uposażeń oraz innych świadczeń pieniężnych dot. funkcjonariuszy w celu prawidłowej wypłaty należności; sporządzanie listy płac na podstawie dokument&oac ... wo i ilościowo oraz przenoszenie ich do programu NBE w celu przelania należności na konta funkcjonariuszy; prowadzenie ewidencji i uzgadnianie wydatków w zakresie zryczałtowanego podatku ...
Krosno Odrzańskie
23.11.2017
Inspektor
... icjantów mandatów karnych do systemu informatycznego, pobieranie, wydawanie funkcjonariuszom i rozliczanie bloczków mandatowych, Rozliczania czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników Komisariatu -prowadzenie systemu SWOP Prowadzenie ewidencji sprzętu ... anie Komisariatu, w tym indywidualnego zestawienia ww. sprzętów będących na stanie funkcjonariuszy i pracowników KP I Przekazywanie oraz odbieranie akt i innej dokumentacji z Proku ...
Zielona Góra
23.11.2017
Starszy Specjalista
... budżetowych  Sporządzanie wykazów dodatkowych należności pieniężnych dotyczących funkcjonariuszy  Prowadzenie gospodarki mandatowej dotyczącej mandatów gotówkowych  Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy oraz sporządzanie pozostałej dokumentacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej  Sporządz ... osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia), Rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników  Przygotowywanie i zdawanie dokumentów do archiwum zgodnie ...
Parczew
22.11.2017
Starszy inspektor
... najomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w zakresie świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Dokumenty i oświadczenia niezbędne: Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokument&oacut ...
Bydgoszcz
22.11.2017
Specjalista
... łace do systemu bankowości elektronicznej w celu zapewnienia terminowej wpłaty należności funkcjonariuszy, pracowników i innych osób fizycznych; Prowadzenie obsługi mikrorachunk&oa ... Wprowadzanie do informatycznego systemu ewidencji PUE Mandaty informacji o nałożonych na funkcjonariuszy mandatach karnych celem terminowego przesyłania informacji o nałożonych grzywnach do wła ...
Rzeszów
22.11.2017
Starszy specjalista
... zeczeń o ukaraniu, postanowień w sprawach dyscyplinarnych oraz ewidencjonowanie ukaranych funkcjonariuszy w celu aktualizacji rejestrów, sporządzanie półrocznych i rocznych sprawoz ... pływu kar dyscyplinarnych w celu ustalenia przeciwskazań formalnych do wyróżnienia funkcjonariuszy. Wymagania niezbędne wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok d ...
Białystok
22.11.2017
Starszy specjalista
... budżetowych  Sporządzanie wykazów dodatkowych należności pieniężnych dotyczących funkcjonariuszy  Prowadzenie gospodarki mandatowej dotyczącej mandatów gotówkowych  Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy oraz sporządzanie pozostałej dokumentacji w zakresie gospodarki mieszkaniowej  Sporząd ... osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia), Rozliczanie delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników  Przygotowywanie i zdawanie dokumentów do archiwum zgodnie ...
Parczew
22.11.2017
Starszy Specjalista
... zeczeń o ukaraniu, postanowień w sprawach dyscyplinarnych oraz ewidencjonowanie ukaranych funkcjonariuszy w celu aktualizacji rejestrów, sporządzanie półrocznych i rocznych sprawoz ... pływu kar dyscyplinarnych w celu ustalenia przeciwskazań formalnych do wyróżnienia funkcjonariuszy. Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze statycznym, związane gł&oa ...
Białystok
21.11.2017
Inspektor
... anie w odpowiednich rejestrach urlopów, zwolnień lekarskich i delegacji służbowych funkcjonariuszy i pracowników Sekcji, redagowanie pism oraz korespondencji okolicznościowej na po ...
Warszawa
21.11.2017
Starszy inspektor
... ązany z obsługą klientów zewnętrznych. Zakres zadań sporządzanie list uposażeń dla funkcjonariuszy i wynagrodzeń dla pracowników cywilnych oraz wykazów dodatkowych należności z tytułu innych świadczeń, prowadzenie ewidencji uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych na kartach uposażeń i wynagrodzeń, naliczanie ...
Gdańsk
21.11.2017
Starszy inspektor
... najomość ustawy o Policji oraz aktów wykonawczych w zakresie świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom http://www.praca.pl/starszy-inspektor_1857267.htmlPolskakujawsko-pomorskieBydgoszczAdmi ...
Bydgoszcz
21.11.2017
Starszy referent
... widencji spraw i dokumentacji skierowanej do załatwienia przez Komendanta oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji Prowadzenie rejestrów dziennik& ...
Krapkowice
19.11.2017

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Funkcjonariusz

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (3)
kujawsko-pomorskie (10)
lubelskie (14)
lubuskie (7)
łódzkie (4)
małopolskie (17)
mazowieckie (32)
opolskie (26)
podkarpackie (3)
podlaskie (5)
pomorskie (12)
śląskie (8)
świętokrzyskie (2)
warmińsko-mazurskie (9)
wielkopolskie (3)
zachodniopomorskie (2)

Wybierz zawód

Adwokat (285)
Agronom (15)
Ajent (90)
Aktor (70)
Analityk (1715)
Aplikant (1214)
Asystentka (7381)
Audytor (606)
Bankier (216)
Barista (1616)
Betoniarz (354)
Blacharz (714)
Bosman (25)
Brygadzista (1034)
Cieśla (1606)
Copywriter (242)
Doradca (39228)
Dostawca (5229)
Dozorca (194)
Drwal (41)
Dyrektor (5067)
Ekspedient (577)
Elektryk (4294)
Fakturzystka (4483)
Fryzjer (955)
Geodeta (123)
Glazurnik (735)
Gospodyni (67)
Grafik (24246)
Grafik DTP (110)
Hostessa (448)
Hotelarz (29)
Hydraulik (2058)
Informatyk (1733)
Inkasent (40)
Inspektor (3545)
Kelner (3255)
Kierowca (14226)
Kierowca B (323)
Kierowca C+E (4465)
Komornik (469)
Księgowy (29920)
Kucharz (2946)
Kurator (145)
Kurier (2776)
Lakiernik (750)
Lekarz (2011)
Lektor (2265)
Listonosz (294)
Logistyk (5650)
Magazynier (7611)
Malarz (896)
Manager (10236)
Mediator (40)
Model (2460)
Monter (4644)
Murarz (1163)
Nauczyciel (3622)
Niania (1672)
Ochroniarz (16425)
Ogrodnik (282)
Pedagog (2415)
Piekarz (500)
Pokojówka (817)
Prawnik (605)
Programista (1879)
Radca Prawny (1356)
Referent (1855)
Sekretarka (523)
Spawacz (2756)
Stolarz (1392)
Team Leader (1312)
Tokarz (410)
Tynkarz (500)
Web Design (142)
Wychowawca (802)
Zbrojarz (1271)
Wszelkie prawa zastrzeżone © najlepszyfachowiec.pl | regulamin