test

Wszystkie branże

Funkcjonariusz

Cały kraj

Dowolny rodzaj pracy

Dowolna umowa

Oferty pracy - Funkcjonariusz

Znalezionych ogłoszeń: 200
Tytuł ogłoszenia Gdzie?
Inspektor
... worzonej w wydziale, także przy użyciu poczty elektronicznej,ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz dokonywanie w ... kresu profilaktyki medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników wydziału.Warunki pracyWarunki dotyczące charakteru pracy na stanowi ...
Kraków
wczoraj 4:55
Specjalista
... nia pracy: Poznań Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: Naliczanie uposażeń funkcjonariuszy, wprowadzanie danych do bazy płacowej, sporządzanie list płac z programu płacowego. Prowadzenie kart uposażeń funkcjonariuszy - nanoszenie zmian składników uposażeń, stanowisk i okresów ich obowiązywania. Naliczanie innych należności dla funkcjonariuszy: nagrody roczne, jubileuszowe, uznaniowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, ...
Poznań
wczoraj 3:29
Specjalista
... y: Gdańsk Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy Policji pełniących służbę w KMP w Gdańsku; przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji zgodnie z zasadami prawa pracy i ustawy o Policji w celu przekazania tych dokumentów funkcjonariuszom KMP w Gdańsku oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe; ustalanie należności przysługujących funkcjonariuszom pełniącym słuzbę w KMP w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych jej podległych tj. uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych, należności związanych z wysługa lat i innych świadczeń ... ńsku polityki personalnej; przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno - rentowych funkcjonariuszy policji w celu przekazania jej do organu emerytalno - rentowego MSWiA; bieżąca wsp&oacut ...
Gdańsk
wczoraj 22:38
Inspektor
... orzonej w wydziale, także przy użyciu poczty elektronicznej, ewidencjonowanie czasu pracy funkcjonariuszy i pracowników wydziału, prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz dokonywanie w ... kresu profilaktyki medycyny pracy oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dotyczącej funkcjonariuszy i pracowników wydziału. Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na s ...
Kraków
15 lis
Starszy Inspektor
... płacowej i kart uposażeń policjantów naliczanie dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom tj. nagród jubileuszowych, nagród rocznych, nagród uznaniowych, od ... na zagospodarowanie, odpraw emerytalnych bieżące prowadzenie indywidualnych kart uposażeń funkcjonariuszy prowadzenie egzekucji z uposażeń funkcjonariuszy wystawianie zaświadczeń o wysokości uposażeń dla funkcjonariuszy, jak również zaświadczeń Rp-7 udzielanie policjantom w przydzielonych do obsługi ...
Radom
15 lis
Duże, unikalne doświadczenie w ochronie, detektywistyczne
... Były żołnierz (saper).Były funkcjonariusz. Lat 64 DOPIERO ;-) Były Security Chief Assistant w hotelu klasy de-luxe. Autor "Bomb- ...
Warszawa Śródmieście
14 lis
Szukam stosownego zajęcia – szkolenia w zakresie ochrony – unikalne doświadczenia, takież materiały
... e klasy 5-gwiazdkowej oraz De Luxe).Jestem byłym żołnierzem (saper, zwiad saperski).Byłem funkcjonariuszem spec-służb.Pełniłem funkcję Security Chief Assistant w hotelu klasy de Luxe.Byłem (jest ...
Warszawa Śródmieście
14 lis
Młody sprawny emeryt Policji
... 42 letni sprawny funkcjonariusz Policji z dużym doświadczeniem zawodowym i życiowym. 22 lata pracy w służbie mundurowej. ...
Warszawa Targówek
14 lis
Starszy referent
... o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin oraz przepisów wykonawczych d ...
Warszawa
13 lis
Starszy Inspektor
... płacowej i kart uposażeń policjantów naliczanie dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom tj. nagród jubileuszowych, nagród rocznych, nagród uznaniowych, od ... na zagospodarowanie, odpraw emerytalnych bieżące prowadzenie indywidualnych kart uposażeń funkcjonariuszy prowadzenie egzekucji z uposażeń funkcjonariuszy wystawianie zaświadczeń o wysokości uposażeń dla funkcjonariuszy, jak również zaświadczeń Rp-7 udzielanie policjantom w przydzielonych do obsługi ...
Radom
13 lis
Starszy inspektor
... łacowej i kart uposażeń policjantów naliczanie dodatkowych należności pieniężnych funkcjonariuszom tj. nagród jubileuszowych, nagród rocznych, nagród uznaniowych, od ... a zagospodarowanie, odpraw emerytalnych bieżące prowadzenie indywidualnych kart uposażeń funkcjonariuszy prowadzenie egzekucji z uposażeń funkcjonariuszy wystawianie zaświadczeń o wysokości uposażeń dla funkcjonariuszy, jak również zaświadczeń Rp-7 udzielanie policjantom w przydzielonych do obsługi ...
Radom
13 lis
Starszy Referent
... o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, rozporządzenia w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i członków ich rodzin oraz przepisów wykonawczych d ...
Warszawa
13 lis
Inspektor
... mi prowadzonymi przeciwko policjantom i pracownikom organizowanie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz jednostkach podległych prowadzenie ewiden ...
Hrubieszów
12 lis
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji; Prowadzenie rejestrów dziennik ...
Opole
12 lis
Asystent
... przestępstwo skarbowewymagania dodatkowedobra znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzindobra z ...
Warszawa
12 lis
Asystent
... yślne przestępstwo skarbowewymagania dodatkoweznajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzinznajomo ...
Warszawa
12 lis
Asystent
... lne przestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzin znajom ...
Warszawa
12 lis
Asystent
... zestępstwo skarbowe Wymagania dodatkowe dobra znajomość ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu (…) oraz ich rodzin dobra ...
Warszawa
12 lis
Starszy referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji; Prowadzenie rejestrów dziennik ...
Opole
12 lis
Starszy Referent
... kumentacji skierowanej do załatwienia przez Naczelnika Wydziału Prewencji oraz podległych funkcjonariuszy w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji; Prowadzenie rejestrów dziennik ...
Opole
11 lis
Inspektor
... mi prowadzonymi przeciwko policjantom i pracownikom organizowanie doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie oraz jednostkach podległych prowadzenie ewiden ...
Hrubieszów
11 lis
Starszy Inspektor
... prowadzenie spraw osobowych związanych z przyjęciem, przebiegiem służby oraz zwolnieniem funkcjonariuszy, - przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, - sporządzanie rocznych planów w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy, - wprowadzanie danych kadrowych do systemów informatycznych. - Warunki pracy ...
Słupsk
9 lis
Starszy inspektor
... prowadzenie spraw osobowych związanych z przyjęciem, przebiegiem służby oraz zwolnieniem funkcjonariuszy, - przygotowywanie dokumentacji emerytalno-rentowej zwolnionych ze służby funkcjonariuszy, - sporządzanie rocznych planów w zakresie spraw osobowych funkcjonariuszy, - wprowadzanie danych kadrowych do systemów informatycznych. - Wymagania niezbę ...
Słupsk
9 lis
Inspektor
... cute;w ewidencyjnych sprzętu w Wydziale wydawanego do indywidualnego uzytku pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Głównej Straży Granicznej oraz rozliczanie dowodów materiałowych ...
Warszawa
9 lis
Starszy Inspektor
... przyjęciem do służby w SG, wprowadzanie danych do systemu kadrowego i ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i wysługi lat. 3. Opracowanie rozkazów personalny ... estry alfabetyczne) w celu aktualizacji danych. 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy, ustalanie stażu służby i pracy do wysługi emerytalnej w celu przekazania zainteresowanym funkcjonariuszom. Warunki pracy budynek IV piętrowy bez windy, nieprzystosowany do potrzeb osó ...
Gdańsk
9 lis
Inspektor
... cute;w ewidencyjnych sprzętu w Wydziale wydawanego do indywidualnego uzytku pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Głównej Straży Granicznej oraz rozliczanie dowodów materiałowych ...
Warszawa
9 lis
Starszy inspektor
... przyjęciem do służby w SG, wprowadzanie danych do systemu kadrowego i ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i wysługi lat. 3. Opracowanie rozkazów personalny ... estry alfabetyczne) w celu aktualizacji danych. 5. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu funkcjonariuszy, ustalanie stażu służby i pracy do wysługi emerytalnej w celu przekazania zainteresowanym funkcjonariuszom. Wymagania niezbędne wykształcenie: średnie doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i ...
Gdańsk
9 lis
Starszy Referent
... czej; Bieżące ewidencjonowanie postępowań dyscyplinarnych/wyjaśniających; Obsługa kadrowa funkcjonariuszy/pracowników Policji. Prowadzenie dokumentacji organizacyjno-etatowej oraz ewidencjonowanie dokumentów służbowych dotyczących funkcjonariuszy/pracowników Policji. Warunki pracy - praca biurowa, jednozmianowa; - praca pr ...
Lipno
5 lis
Referent
... zesyłek wpływających i wychodzących z Komisariatu rozdzielanie dokumentów pomiędzy funkcjonariuszy Komisariatu zgodnie z decyzją Komendanta i Zastępcy Komendanta Sporządzanie, przepisywan ...
Częstochowa
5 lis
Inspektor
... ału spraw dla policjantów, prowadzenie i ewidencjonowanie czasu służby i nadgodzin funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego prowadzenie teczek tematycznych zgodnie z zagadnieniami realizowan ...
Łódź
4 lis
Starszy Referent
... te;w wydziału oraz dokumentacji dotyczącej rozliczania się z obowiązków służbowych funkcjonariuszy i pracowników wydziału ( kart rozliczeniowych), w celu usprawnienia pracy wydział ...
Krosno Odrzańskie
2 lis
Starszy inspektor
... ) danych z mandatów karnych i przesyłanie do Urzędu Skarbowego; - przyjmowanie od funkcjonariuszy środków pieniężnych z tytułu nałożonych mandatów karnych gotówkowyc ...
Kępno
2 lis
Specjalista
... wisku pracy: Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi funkcjonariuszy Policji. Współpraca z kierownictwem obsługiwanych komórek organizacyjnych ... ncji. Prowadzenie i aktualizacja książki etatowej, zakładanie i prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Sporządzanie bieżącej informacji doty ...
Białystok
2 lis
Inspektor
... tualnymi przepisami, wytycznymi oraz pismami. Prowadzenie rejestrów urlopów funkcjonariuszy Wydziału. Obsługiwanie systemu informatycznego SWOP. Sporządzanie zaopatrzenia na materi ...
Kraków
2 lis
Specjalista
... nywania zadań:- praca administracyjno – biurowa,- kontakt bezpośredni oraz telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.Miejsce i otoczenie organi ... Zakres zadań Prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach osobowych funkcjonariuszy Policji. Przygotowywanie dokumentacji związanej ze sprawami osobowymi funkcjonariuszy Policji. Współpraca z kierownictwem obsługiwanych komórek organizacyjnych ...
Białystok
2 lis
Starszy referent
... te;w wydziału oraz dokumentacji dotyczącej rozliczania się z obowiązków służbowych funkcjonariuszy i pracowników wydziału ( kart rozliczeniowych), w celu usprawnienia pracy wydział ...
Krosno Odrzańskie
1 lis
Specjalista
... e szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, ---- Prowadzenie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy Policji i pracowników KPP w Świdniku oraz podległej jednostki, ---- Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego dla funkcjonariuszy Policji i pracowników cywilnych Policji, które wiąże się z wykonywaną prac ... technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników KPP w Świdniku i podległej jednostki oraz poprawę warunków p ...
Świdnik
1 lis
Starszy Specjalista
... ie postępowań administracyjnych związanych ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku służbowego funkcjonariuszy garnizonu opolskiego. prowadzenie postępowań odwoławczych ( w ramach II instancji ) dot. ... zji administracyjnych i postanowień w toku prowadzonych postępowań administracyjnych dot. funkcjonariuszy Policji w celu przekazania ich osobom uprawnionym do ich podpisania, realizowanie spraw kadrowych dot. funkcjonariuszy Policji oraz monitorowanie realizacji spraw kadrowych prowadzonych przez komórki ...
Opole
30 paź
Specjalista
... jomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Policji, ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji Znajomość programów Word, Excel Umiejętność interpretacji i stosowania pr ...
Trzebownisko
30 paź
Specjalista
... awanych w ramach Poczty Specjalnej i Poczty Polskiej, wprowadzanie do systemu SWOP danych funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w zakre ... opów, zwolnień lekarskich i nadgodzin, zapoznawanie pracowników cywilnych i funkcjonariuszy wydziału z aktami prawnymi i decyzjami oraz dokumentowanie tego faktu w kartach zapoznan ...
Łódź
28 paź

Wybierz lub znajdź lokalizację w zawodzie Funkcjonariusz

Wybierz województwo

Wszystkie regiony
dolnośląskie (4)
kujawsko-pomorskie (6)
lubelskie (25)
lubuskie (9)
łódzkie (6)
małopolskie (27)
mazowieckie (42)
opolskie (25)
podkarpackie (4)
podlaskie (3)
pomorskie (17)
śląskie (10)
świętokrzyskie (0)
warmińsko-mazurskie (14)
wielkopolskie (6)
zachodniopomorskie (2)

Wybierz zawód

Adwokat (262)
Agronom (7)
Ajent (127)
Aktor (83)
Analityk (2000)
Aplikant (1308)
Asystentka (8303)
Audytor (849)
Bankier (238)
Barista (1576)
Betoniarz (356)
Blacharz (781)
Bosman (30)
Brygadzista (1073)
Cieśla (1970)
Copywriter (203)
Doradca (42358)
Dostawca (5955)
Dozorca (216)
Drwal (43)
Dyrektor (5839)
Ekspedient (500)
Elektryk (4478)
Fakturzystka (4995)
Fryzjer (965)
Geodeta (97)
Glazurnik (695)
Gospodyni (86)
Grafik (25597)
Grafik DTP (104)
Hostessa (456)
Hotelarz (23)
Hydraulik (1755)
Informatyk (2217)
Inkasent (45)
Inspektor (4152)
Kelner (3685)
Kierowca (16412)
Kierowca B (339)
Kierowca C+E (4901)
Komornik (542)
Księgowy (33078)
Kucharz (3522)
Kurator (160)
Kurier (2464)
Lakiernik (620)
Lekarz (2261)
Lektor (2223)
Listonosz (289)
Logistyk (5062)
Magazynier (8966)
Malarz (793)
Manager (10890)
Mediator (36)
Model (2740)
Monter (4026)
Murarz (1418)
Nauczyciel (4316)
Niania (1838)
Ochroniarz (17799)
Ogrodnik (319)
Pedagog (2351)
Piekarz (566)
Pokojówka (742)
Prawnik (653)
Programista (1897)
Radca Prawny (1417)
Referent (2044)
Sekretarka (487)
Spawacz (2550)
Stolarz (1345)
Team Leader (1396)
Tokarz (342)
Tynkarz (524)
Web Design (181)
Wychowawca (761)
Zbrojarz (1168)
Wszelkie prawa zastrzeżone ©najlepszyfachowiec.pl | regulamin